Nie dla zysku

Nie pracujemy dla zysku.
Pracownicy są finansowani z oddzielnych datków.